Câu hỏi

Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 14,892 μm. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon trong các nucleoxom của cặp nhiễm sắc thể này là:

  • A 4800 phân tử
  • B 8400 phân tử
  • C 1020 phân tử.
  • D 9600 phân tử.

Lời giải chi tiết:

Mỗi NST có tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 12,410 μm = 124 100 Ao

Mà cứ 146 cặp nu sẽ cuốn quanh 1 khối cầu gồm 8 protein histon

↔ chiều dài đọan ADN quấn quanh 8 protein histon là 146 × 3,4 = 496,4 Ao

 Xét 1 nhiễm sắc thể chưa nhân đôi có:

\(\dfrac{{148920}}{{3,4 \times 146}} \times 8 = 2400\) nucleoxom (Mỗi nucleoxom có 146 cặp nucleotit → chiều dài là 3,4 × 146; mỗi nucleoxom có 8 phân tử protein histon)

Vậy 1 cặp NST tương đồng sẽ có số protein histon là 4800

Tế bào bước vào kì giữa nguyên phân, các NST nhân đôi nhưng chưa phân li

→ Tổng số protein histon là 4800 × 2 = 9600

Chọn D


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài