Câu hỏi

Ở một loài thực vật lưỡng bội 2n = 24 NST. Xét 3 thể đột biến NST là đột biến mất đoạn, đột biến lệch bội thể ba, đột biến tứ bội. Số lượng NST của mỗi tế bào ở trong kì giữa của nguyên phân lần lượt là

  • A 48; 36; 56.
  • B 24; 25; 48.
  • C 24; 25; 36.
  • D 28; 30; 36.

Lời giải chi tiết:

2n = 24 NST

Đột biến mất đoạn: 2n = 24 NST.

Đột biến thể ba: 2n + 1 = 25 NST

Đột biến tứ bội: 4n = 48 NST

Chọn B


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài