Câu hỏi

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và Đảng- sê-vich đã

  • A ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
  • B ban hành Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
  • C ban hành Chính sách kinh tế mới. 
  • D cải cách chính phủ.

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 53.

Lời giải chi tiết:

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và Đảng- sê-vich đã ban hành Chính sách kinh tế mới.

Chọn: C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài