Câu hỏi

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(b) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

(c) Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là một số chẵn.

(d) Protein không tan được trong nước.

(e) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

Số phát biểu không đúng

  • A 4.
  • B 2.
  • C 5.
  • D 3.

Lời giải chi tiết:

(a) sai vì Gly-Ala-Glu có 2 nhóm CONH và 2 nhóm COOH tự do → 6 nguyên tử O

(b) sai vì hệ số mắt xích của xenlulozo lớn hơn rất nhiều so với tinh bột

(c) sai vì amin đơn chức có CTTQ là CnH2n+3-2kN thì PTKamin = 14n-2k+17 = 2.(7n-k+8)+1 luôn là một số lẻ

(d) sai, protein dạng cầu tan trong nước, protein dạng sợi không tan trong nước

(e) đúng

→ 4 phát biểu không đúng

Đáp án A


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài