Câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: Cu, Br2, HCl, HNO3; có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X?

  • A 4.
  • B 1.
  • C 2.
  • D 3.

Phương pháp giải:

\(F{{\rm{e}}_3}{O_4} + {H_2}S{O_4}_{loang\,du} \to dd.X\left\{ {F{{\rm{e}}^{2 + }};F{{\rm{e}}^{3 + }};S{O_4}^{2 - };{H^ + }} \right\}\)

Từ đó xác định các chất phản ứng được với dd X

Lời giải chi tiết:

\(F{{\rm{e}}_3}{O_4} + {H_2}S{O_4}_{loang\,du} \to dd.X\left\{ {F{{\rm{e}}^{2 + }};F{{\rm{e}}^{3 + }};S{O_4}^{2 - };{H^ + }} \right\}\)

Các chất phản ứng được với dung dịch X là: Cu, Br2, HNO3 → 3 chất

      Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

      Br2 (c.oxh) + 2Fe2+ (c.kh) → 2Fe3+ + 2Br-

      3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

Đáp án D


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài