Câu hỏi

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

  • A 2,72.
  • B 2,92.
  • C 2,44.
  • D 3,28.

Phương pháp giải:

Gly-Ala + 2KOH → Muối (GlyK, AlaK) + H2O

BTKL: mpeptit + mKOH = mmuối + mH2O ⟹ số mol của peptit

Tính khối lượng của peptit

Lời giải chi tiết:

Gly-Ala + 2KOH → Muối (GlyK, AlaK) + H2O

      x →         2x →                                    →  x

BTKL: mpeptit + mKOH = mmuối + mH2O

⟹ 146x + 56.2x = 4,8 + 18x

⟹ x = 0,02

Vậy m = 0,02.146 = 2,92 gam

Đáp án B


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài