Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1:

One of the most serious problems face us now is the need to control population growth.

  • A problems                            
  • B face                                    
  • C to control                    
  • D the most

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết:

Trong mệnh đề quan hệ, ta sử dụng hiện tại phân từ để rút gọn mệnh đề mang nghĩa chủ động

Dạng đầy đủ: One of the most serious problems that face us now is the need to control population growth.

Dạng rút gọn: One of the most serious problems facing us now is the need to control population growth.

Sửa “face” => “facing”

Tạm dịch: Một trong số những vấn đề nghiêm trọng nhất đổi mặt với chúng ta bây giờ là cần phải kiểm soát gia tăng dân số.

Chọn B.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài