Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1:

Last summer I have stayed on my aunt's farm for a month.

  • A for   
  • B have stayed    
  • C Last summer
  • D on

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu: Trong câu chứa trạng ngữ chỉ thời gian như: last + N, yesterday, khoảng thời gian + ago, ...

Cách dùng: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

Cấu trúc: S + V_ed

Sửa: “have stayed” => “stayed”

Tạm dịch: Mùa hè năm ngoái tôi đã ở trang tại của dì tôi trong 1 tháng.

Chọn B.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài