Câu hỏi

Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là

  • A  Người dân Pháp đã đồng ý ra khỏi EU
  • B Người dân Anh đã đồng ý ra khỏi EU.
  • C Người dân Bỉ đã đồng ý ra khỏi EU.
  • D Chính phủ Bê – la – rút xin gia nhập EU.

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận dạng biểu đồ

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu hoặc tỉ trọng của đối tượng (giá trị %); trong thời gian  1 – 2 năm (nhiều nhất là 3 năm).

Đề bài yêu cầu: thể hiện được tỉ trọng GDP so với một số nước trên thế giới và số dân của EU so với một số nước trên thế giới (trong năm 2014)

=> Dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ  tròn, biểu đồ thích hợp nhất là: biểu đồ tròn.

Chọn C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài