Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1:

Studies suggest that regular intake of the vitamin significantly improves brain function.

  • A slightly                               
  • B considerably                      
  • C mischievously
  • D obediently

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết:

significantly (adv): một cách đáng kể

A. slightly (adv): một chút

B. considerably (adv): nhiều, một cách đáng kể

C. mischievously (adv): một cách nghịch ngợm

D. obediently (adv): một cách ngoan ngoãn, vâng lời

=> significantly >< slightly

Tạm dịch: Các nghiên cứu cho thấy rằng uống thường xuyên loại vitamin đó thì có thể cải thiện chức năng của não một cách đáng kể.

Chọn A.


Câu 2:

Population growth rates vary among regions and even among countries within the same region.

  • A fluctuate                            
  • B differ                                 
  • C facilitate                            
  • D conform

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết:

vary (v): khác biệt, đa dạng

A. fluctuate (v): dao động

B. differ (v): khác biệt

C. facilitate (v): tạo điều kiện cho cái gì xảy ra thuận lợi hơn

D. conform (v): khớp với nhau, giống với nhau

=> vary >< conform

Tạm dịch: Tốc độ tăng dân số đa dạng giữa các khu vực và thậm chí giữa các quốc gia trong cùng một khu vực.

Chọn D.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài