Câu hỏi

Một bóng đèn pin có ghi 6V - 4,5W, cường độ dòng điện định mức của đèn là

  • A 1,3 A      
  • B 0,75 A    
  • C 1,5 A       
  • D 0,8 A       

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện định mức: \({I_{dm}} = \dfrac{{{P_{dm}}}}{{{U_{dm}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Bóng đèn ghe 6V – 4,5W \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{U_{dm}} = 6V\\{P_{dm}} = 4,5W\end{array} \right.\)

Cường độ dòng điện định mức của đèn là: \({I_{dm}} = \dfrac{{{P_{dm}}}}{{{U_{dm}}}} = \dfrac{{4,5}}{6} = 0,75A\)

Chọn B.


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài