Câu hỏi

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. Nguyên tử khối và kí hiệu hóa học của X là:

  • A 31 đvC; P. 
  • B 24 đvC; Mg.
  • C 23 đvC; Na. 
  • D 14 đvC, N.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt công thức có dạng: X2O

Bước 2: Lập phương trình: \({M_{{X_2}O}} = 31 \times {M_{{H_2}}}\)→ Từ đây giải ra được MX = ?

Bước 3: Dựa vào bảng 1 sgk trang 42 tra được tên gọi và kí hiệu hóa học tương ứng của X

Lời giải chi tiết:

Phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi nên đặt công thức có dạng: X2O

Phân tử khối của hợp chất nặng gấp 31 lần phân tử H2 nên ta có phương trình:

\({M_{{X_2}O}} = 31 \times {M_{{H_2}}} = 31 \times 2 = 62\) (đvC)

→ 2MX + 16 = 62

→ 2MX = 62 – 16

→ 2MX = 46

→ MX = 46/2

→ MX = 23 (đvC)

→ X là nguyên tố natri có kí hiệu hóa học là Na.

Đáp án C


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.Gửi bài