Câu hỏi

Ý nào dưới đây không là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản?

  • A Thiết lập thể chế Cộng hòa.
  • B Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường.
  • C Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.
  • D Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới.

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 11, trang 6

Lời giải chi tiết:

- Các đáp án B, C, D là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản.

- Đáp án A không phải nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản.

Chọn: A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài