Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 4


Giải bài tập Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?

☐ Vẽ bản đồ đất nước

☐ Quản lí đất nước không cần định ra pháp luật

☐ Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

b) Vị vua nào dưới đây đã cho soạn Bộ luật Hồng Đức?

c) Em thích nội dung cơ bản nào của Bộ luật Hồng Đức?

☐ Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ.

☐ Bảo vệ chủ quyền quốc gia

☐ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

☐ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Trả lời:

a) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?

☒ Vẽ bản đồ đất nước

☒ Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

b) Vị vua nào dưới đây đã cho soạn Bộ luật Hồng Đức?

☒ Lê Thánh Tông

c) Em thích nội dung cơ bản nào của Bộ luật Hồng Đức?

☒ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.