Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 4


Giải bài tập Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 4

Hãy điền các từ ngữ: nghênh chiến, giả vờ thua, bỗng nhiên, bì bõm, sườn núi, vun vút vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp

         Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra ……….. rồi quay đầu ………… để nhử Liễu Thăng cùng đám bị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của chúng đang ………… vượt qua đồng lầy, thì ………… một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. Lập tức từ hai bên …………, những chùm tên và những mũi lao ……….. phóng xuống.

Trả lời:

         Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. Lập tức từ hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao vun vút phóng xuống.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.