Câu 2 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 4


Giải bài tập Câu 2 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 4

Hãy chọn các từ ngữ: thủy triều, cắm, che lấp, nhử, khiếu chiến, nhô lên, mai phục, va vào cọc nhọn, hiểm yếu rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp

- Ngô Quyền đã dùng kế …… cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi ……. ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc …….. lên, nước ………….. các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra ……., vừa đánh vừa rút lui, ……… cho giặc vào bãi cọc.

- Chờ lúc ………. xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn……….., quân ta…………hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì…………………, thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng vào cọc nên không tiến, không lùi được.

Quân ta tiếp tục truy kích, quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Trả lời:

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi thủy triều ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.

   Chờ lúc thủy triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng vào cọc nên không tiến, không lùi được.

Quân ta tiếp tục truy kích, quân Nam Hán chết đến quá nữa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.