Câu 1 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 4


Giải bài tập Câu 1 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

☐ Năm 1010                     ☐ Năm 981

☐ Năm 1068                     ☐ Năm 938

b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân nhà Lý đã:

☐ Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

☐ Ngồi yên đợi giặc sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

☐ Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

☐ Hòa hoãn với giặc.

Trả lời:

a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

☒ Năm 1068

b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân nhà Lý đã:

☒ Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.