Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 4


Giải bài tập Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn làm vua vì:

☐ Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi.

☐ Loạn 12 sứ quân.

☐ Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

☐ Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn

Trả lời:

☒ Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi.

☒ Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

☒ Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu