Các bài tập đọc lớp 3

Bình chọn:
4.6 trên 119 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Kể lại câu chuyện cóc kiện trời Kể lại câu chuyện cóc kiện trời

Thấy tình cảnh gay go như vậy, tôi suy nghĩ ghê lắm cứ nhảy ra nhảy vào, lo lắng, sốt ruột và bực tức trước thái độ dửng dưng của Trời. Thế rồi tôi quyết định sẽ lên tận thiên đình để kiện Trời. Ngắt một cái lá Khoai môn đội lên đầu che nắng, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp. Ong và Cáo. Nghe tôi nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.

Xem chi tiết
Tập đọc: Ai có lỗi trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Ai có lỗi trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bài tập đọc Ai có lỗi trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Bài tập đọc Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà trang 15 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Cô giáo tí hon trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Cô giáo tí hon trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bài tập đọc: Cô giáo tí hon trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Người mẹ trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Người mẹ trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Người mẹ trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết
Tập đọc: Ông ngoại trang 34 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Tập đọc: Ông ngoại trang 34 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập đọc: Ông ngoại trang 34 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài