Bài 4: Văn bản thông tin

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

Đề tài của văn bản trên là gì? Em dựa vào đâu để xác định điều đó?

Xem lời giải

Lễ hội Đền Hùng

Đây là loại văn bản gì? Hãy nêu hiểu biết của em về loại văn bản ấy?

Xem lời giải

Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận

Nhan đề văn bản liên quan như thế nào với đề tài của bài viết này?

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 105

Những trích dẫn, chú thích trong đoạn trích Hê – ra – clet đi tìm táo vàng (Thần thoại Hy Lạp) ở bài 1 và đoạn trích Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam (Trần Quốc Vượng) trong bài 4 thuộc kiểu trích dẫn, chú thích nào?

Xem lời giải

Viết bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng

Hãy viết một văn bản hướng dẫn du khách khi tham gia một lễ hội hoặc tham quan một di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương nơi em sinh sống

Xem lời giải

Viết bài luận về bản thân

Em muốn gia nhập CLB tình nguyện viên để tham gia tổ chức các hoạt động của lễ hội hoặc giới thiệu với khách tham quan về di tích, lịch sử ở địa phương mình sinh sống, hãy viết bài luận thuyết phục BTC của lễ hội hoặc Ban quản lý di tích chấp nhận mong muốn của em.

Xem lời giải

Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa

Hãy thuyết trình về một địa chỉ văn hóa nơi em đang sống.

Xem lời giải

Tự đánh giá trang 116

Vì sao nhan đề của văn bản là lễ hội Ok Om Bok mà không phải là lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe ngo?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn