Bài 3: Cội nguồn yêu thương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Kể tên một số loài hoa em biết. Em có thể “nhận ra” các loài hoa ấy bằng những cách nào?

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt trang 64

Tìm số từ trong các câu sau:

Xem lời giải

Người thầy đầu tiên

Hãy kể ngắn gọn về một thầy, cô giáo mà em đặc biệt yêu quý.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt trang 72

Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ trong các câu sau

Xem lời giải

Quê hương

Tìm trong bài thơ những chi tiết có thể giúp em nhận biết quê hương của tác giả là một làng chài ven biển

Xem lời giải

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

Trong các bài học vừa qua, em đã được “làm quen” với nhiều nhân vật văn học thú vị

Xem lời giải

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

Nhân vật trong tác phẩm văn học rất phong phú, đa dạng (con người, loài vật, đồ vật, cây cối,...),

Xem lời giải

Củng cố, mở rộng bài 3

Hãy kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và ghi lại một chi tiết mà em cho là tiêu biểu, đáng nhớ nhất về từng nhân vật trong các văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Người thầy đầu tiên

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn