Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 12


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế Ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

- Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên: Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.

- Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vưc kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế Ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

 

Nhận xét

Giai đoạn 2000 - 2008:

- Kinh tế tập thể giảm khá nhanh từ 2.6% xuống còn 0,93%, đặc biệt tỉ trọng khu vực kinh tế cá thể cũng giảm nhanh từ 39.4% xuống 18.4%.

Kinh tế tư nhân tăng lên nhanh từ 60% lên 80.7%.

- Kinh tế tư nhân luôn chiếm tỉ trọng cao nhất (80,7% năm 2008), kinh tế cá thể cao thứ 2 (18,4%) và kinh tế tập thể tỉ trọng không đáng kể (0,93%)

Giải thích: Hiện nay với chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước ta khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển và mở rộng kinh doanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.