Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 12 hay nhất.

Đề bài

Hãy điền tiếp nội dung vào bảng dưới đây:

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KẾT QUẢ
Thu hút đầu tư nước ngoài Hợp tác kinh tế - KTKT Tổng giá trị xuất nhập khẩu

 

 

- Xuất nhập khẩu: 

- Hãy nêu 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất:

Lời giải chi tiết

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KẾT QUẢ
Thu hút đầu tư nước ngoài Hợp tác kinh tế - KTKT Tổng giá trị xuất nhập khẩu

-Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

-Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI)

-Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI)

Đẩy mạnh hợp tác về kinh tế và khoa học kĩ thuật, khai thác các tài nguyên, bảo vệ môi trường và an ninh khu vực

-Xuất nhập khẩu: Tổng giá trị XNK tăng từ 3,0 tỉ USD (1986) lên 69,2 tỉ USD (2005), trung bình cả giai đoạn tăng 17,9%

- 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất: cà phê, gạo, hồ tiêu, điều, thủy sản.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập