Giải bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 12


Đề bài

Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

- Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

- Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005: ......

 

- Giải thích vì sao có sự chuyển dịch như vậy? .................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác/nhận xét biểu đồ/bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Điền vào bảng:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005:

- Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm dần tỉ trọng từ 38,7% xuống còn 21%. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh và liên tục từ 22,7% lên 41%. Khu vực dịch vụ mặc dù có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

- Giai đoạn 1990 - 1991: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất (40,5% năm 1991), dịch vụ cao thứ 2 (35,7%) và thấp nhất là công nghiệp - xây dựng (23,8%).

Từ 1995 - 2002: Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, thứ 2 là công nghiệp - xây dựng và thấp nhất là nông nghiệp.

Đến năm 2005, công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất (41%), dịch vụ cao thứ 2 (38%) và thấp nhất là nông - lâm - ngư nghiệp (21%).

=> Cơ cấu GDP của nước ta có sự chuyển dịch nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm.

Giải thích sự chuyển dịch: Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.