Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi)

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây

Tóm tắt các sự kiện chính trong văn bản trên.

Xem lời giải

Gặp Ka-ríp và Xi-la

Tóm tắt các sự kiện chính được kể trong văn bản trên và cho biết: theo lời tiên đoán của Xi-ếc-xê, Ô-đi-xê đã căn dặn thủy thủ phải làm những gì để tránh sự quyến rũ nguy hiểm của các nàng Xi-ren?

Xem lời giải

Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê

Từ hình minh họa, bạn hãy chỉ ra những chi tiết mà văn bản đề cập (nhà dài, cầu thang, hoa văn chạm khắc, ...).

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 50

Đọc ba văn bản trên đây và thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải

Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

Những đặc điểm nào của cốt truyện sử thi đã được thể hiện trong văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời? (Có thể trả lời bằng cách lập bảng gồm hai cột, một cột nêu tóm tắt các đặc điểm, một cột dành để đánh dấu vào đặc điểm tương ứng đã được thể hiện trong văn bản).

Xem lời giải

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một trong những vấn đề sau

Xem lời giải

Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Thuyết trình về một trong những vấn đề sau (có sử dụng kết hợp phương tiện giao tiếp ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ)

Xem lời giải

Ôn tập trang 62

Hãy tóm tắt thật ngắn gọn nội dung chính của mỗi văn bản sử thi đã đọc theo mẫu dưới đây (làm vào vở):

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn