Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 106 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 821 × 4                        b)  1012 × 5

    3824 : 4                              5060 : 5

c) 308 × 7                         d) 1230 × 6

2156 : 7                                 7380 : 6.

2. Đặt tính rồi tính:

a) 4691 : 2;          b) 1230 : 3;

c) 1607 : 4;          d) 1038 : 5

3. Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ?

4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó.

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

Tổng số sách trong 5 thùng là :

\(306 × 5 = 1530\) (quyển)

Số sách mỗi thư viện nhận là:

\(1530 : 9 = 170\) (quyển)

Đáp số: \(170\) quyển.

4.

Chiều dài sân vận động là:

\(95 × 3 = 285\) (m)

Chu vi sân vận động là:

\((285 + 95) × 2 = 760\) (m)

Đáp số: \(760\) m.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3