Bài 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết theo mẫu:

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số gấp lên nhiều lần thì ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm đáp án ta lấy số bạn nam đã biết nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Buổi tập múa có số bạn nữ là:

6 x 3 = 18 ( bạn nữ)

Đáp số: 18 bạn nữ.

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng \(\displaystyle{1 \over 3}\) đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải:

 a) Dùng thước thẳng, đánh dấu một điểm ở mốc 0cm; một điểm trùng với vạch 6cm;

     Giữ nguyên thước rồi nối hai điểm đó.

     Viết tên hai điểm lần lượt là A, B.

b) Tìm độ dài đoạn thẳng CD bằng cách lấy độ dài đoạn thẳng AB nhân với 2.

    Cách vẽ tương tự câu a.

c) Độ dài đoạn MN bằng độ dài đoạn AB chia cho 3.

   Cách vẽ đoạn MN tương tự câu a.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm bằng thước thẳng có vạch xăng-ti-mét và bút chì.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 6 x 2 = 12 (cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 169 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay