3. Kế hoạch ngày cuối tuần trang 31 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Kết nối tri thức


Kế hoạch ngày cuối tuần

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Hãy liệt kê những việc em định làm vào thứ bảy và chủ nhật ( đi thăm ông bà, đi công viên…)

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu