2. Để chăm sóc các chậu hoa ở lớp, em cần làm gì? trang 58 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức


- Đếm xem lớp em có mấy chậu hoa, chậu cây? - Các chậu cây, chậu hoa được đặt ở những vị trí nào của lớp?

Đề bài

- Đếm xem lớp em có mấy chậu hoa, chậu cây?

- Các chậu cây, chậu hoa được đặt ở những vị trí nào của lớp?

Ở TRÊN .......................................................................................................................................

Ở GÓC ........................................................................................................................................

Ở CẠNH ......................................................................................................................................

Ở ...............................................................................................................................................

- Tổ em nhận chăm sóc những chậu cây nào?

Em hãy hỏi để biết tên cây, tên hoa và ghi lại 

Hằng ngày, các em làm những việc gì để chăm sóc chậu cây, chậu hoa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lớp em có mấy chậu cây, chậu hoa? Những chậu cây, hoa đó được đặt ở đâu? Em có bt tên cây, tên hoa đó không? Các em chăm sóc cây, hoa như thế nào?

Lời giải chi tiết

(Chẳng hạn lớp em có 5 chậu cây)

Ở TRÊN tủ sách có 1 cây

Ở GÓC lớp có 1 cây

Ở CẠNH giá để bình nước có 2 cây

Ở trên bàn giáo viên có 1 cây.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu