1. Em biết những người hàng xóm nào của mình? trang 47 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức


Viết tên ba người hàng xóm của em:

Đề bài

Viết tên ba người hàng xóm của em:

Em đã làm quen được với ai? ......................................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong số những nguời hàng xóm của em, hãy kể tên 3 người và em đã quen được với người nào

Lời giải chi tiết

Em đã quen được với ai? Em đã quen cả 3 người hàng xóm rồi.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu