1. a) Hãy vẽ các vật dụng bảo vệ em mà em có trong nhà trang 42 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Kết nối tri thức


a) Hãy vẽ các vật dụng bảo vệ em mà em có trong nhà trang 42 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Kết nối tri thức b) Cùng bố mẹ quy định chỗ để của những vật dụng trên. Khi cần, em có thể dễ dàng tìm thấy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a)

Hãy vẽ các vật dụng bảo vệ em mà em có trog nhà.

Lời giải chi tiết:

b)

Cùng bố mẹ quy định chỗ để của những vật dụng trên. Khi cần, em có thể dễ dàng tìm thấy.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Lời giải chi tiết:

Khẩu trang để trong hộp đặt trên tủ cạnh cửa ra vào, mũ bảo hiểm và áo mưa treo ở xe, xà phòng để trong nhà tắm, mũ lưỡi trai móc trong móc treo gần cửa ra vào.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu