Câu 4 trang 94 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Đường thẳng đi qua điểm M(1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

Bài 4. Đường thẳng đi qua điểm \(M(1; 0)\) và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

A. \(4x + 2y + 3 = 0\)                                                          

B. \(2x + y + 4 = 0\)

C. \(2x + y – 2 = 0\)                                                              

D. \(x – 2y + 3 = 0\)

Trả lời:

Phương trình của đường thẳng đi qua \(M (1; 0)\) và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) là:

\(4(x – 1) + 2 (y – 0) = 0 ⇔ 2x + y – 2 = 0\)

Vậy chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan