Câu 26 trang 97 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

Bài 26. Cho elip \((E): 4x^2+ 9y^2= 36\). Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

A. \((E)\) có trục lớn bằng \(6\)                                   

B. \((E)\) có trục nhỏ bằng \(4\)

C. \((E)\) có tiêu cự bằng  \(\sqrt5\)                                     

D. \((E)\) có tỉ số \({c \over a} = {{\sqrt 5 } \over 3}\)

Trả lời:

\(\eqalign{
& 4{x^2} + {\rm{ }}9{y^2} = {\rm{ }}36 \Leftrightarrow {{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 4} = 1 \cr
& \left\{ \matrix{
{a^2} = 9 \hfill \cr
{b^2} = 4 \hfill \cr
{c^2} = {a^2} - {b^2} = 5 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 3 \hfill \cr
b = 2 \hfill \cr
c = \sqrt 5 \hfill \cr} \right. \cr} \)

_ Độ dài trục lớn \(2a – 6\), độ dài trục nhỏ \(2b = 4\)

_ Tiêu cự \(2c = 2\sqrt5\) và tỉ số \({c \over a} = {{\sqrt 5 } \over 3}\)

_ Mệnh đề sai: \((E)\) có tiêu cự bằng \(\sqrt5\)

Vậy C sai

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan