Câu 16 trang 96 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn:

Bài 16. Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn:

\(x^2+ y^2– 2(m+2)x + 4my + 19m – 6 = 0\)

A.  \(1 < m < 2\)                               

B. \(-2 ≤ m ≤ 1\)

C. \(m < 1\) hoặc \(m > 2\)                

D. \(m < -2\) hoặc \(m > 1\)

Trả lời:

Ta có: \(a = (m + 2) ;  b = -2m         ; c = 19m – 6\) 

\(a^2 +b^2 -c= 5m^2– 15m + 10\)

\(a^2 +b^2 -c ⇔ 5m^2– 15m + 10 > 0\)

                          \(  ⇔ m < 1\) hoặc  \(m > 2\)

Vậy chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan