Câu 29 trang 98 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : MF1 – MF2 – OM2?

Bài 29. Cho elip \((E)\): \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\). Gọi \(F_1,F_2\) là hai tiêu điểm và cho điểm \(M(0; -b)\)

Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : \(MF_1– MF_2– OM^2\)

A. \(c^2\)                                      B. \(2a^2\)                         

C. \(2b^2\)                                    D. \(a^2– b^2\)

Trả lời:

Elip \((E): {{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\) , có hai tiêu điểm là \(F_1(-c; 0)\) và \(F_2(c; 0)\)

Với \(a^2= b^2+ c^2\)

Ta có \(MF_1 = a, MF_2= b\) và \(OM^2= b^2\)

\(MF_1MF_2 – OM^2= a^2– b^2\)

Vậy chọn D.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan