Câu 13 trang 95 SGK Hình học 10

Bình chọn:
2.3 trên 4 phiếu

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3, 4) với đường tròn (C):

Bài 13. Phương trình tiếp tuyến tại điểm \(M(3; 4)\) với đường tròn \((C): x^2+y^2– 2x – 4y – 3 = 0\)

A.\( x + y – 7 = 0\)

B.\( x + y + 7 = 0\)

C.\( x – y – 7 = 0\)                                                            

D. \(x + y – 3 = 0\)

Trả lời:

Đường tròn \((C): x^2+y^2– 2x – 4y – 3 = 0\) có tâm \(I(1;2)\) và bán kính \(R = \sqrt8\). Tiếp tuyến với \(C\) tại \(M(3; 4)\) là đường thẳng đi qua M và nhận \(\overrightarrow {IM}  = (2,2)\) làm vecto pháp tuyến.

Phương trình tiếp tuyến là:

\((x – 3)2 + (y – 4)2 = 0  ⇔ x + y – 7 = 0\)

Vậy chọn A.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan