Câu 15 trang 96 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Đường tròn (C): x2 + y2 – x + y – 1 = 0 có tâm I và bán kính R là:

Bài 15. Đường tròn \((C): x^2+ y^2– x + y – 1 = 0\) có tâm \(I\) và bán kính \(R\) là:

A. \(I(1 1); R = 1\)                                        

B. \(I({1 \over 2}; - {1 \over 2});R = {{\sqrt 6 } \over 2}\)

C. \(I( - {1 \over 2};{1 \over 2});R = {{\sqrt 6 } \over 2}\)                  

D. \(I(1; 1); R = \sqrt6\)

Trả lời:

Đường tròn \((C): x^2+ y^2– x + y – 1 = 0\) có

\(I({1 \over 2};- {1 \over 2});R = {{\sqrt 6 } \over 2}\)

Vậy chọn B.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan