Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8


Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó. Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ? Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.
Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ?
Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

Bảng 4: So sánh các loại mô

Câu 4. Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.

Trả lời:

Câu 1: Đáp án:

Câu 2: Đáp án:

Câu 3: Đáp án:

Câu 4. Chân giò lợn gồm:
- Mô biểu bì (da) ;
- Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu .
- Mô cơ vân ;
- Mô thần kinh.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước