Bài 22 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 22. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB).

Bài 22. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB).

Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ.

Giải:

Chiều cao của hình nón là: \(\frac{h}{2}\) 

Thể tích của hai hình nón là: 

2Vnón = \(2.\frac{1}{3} \pi .R^2 .\frac{h}{2}= \frac{\pi R^2 h}{3}\)

Thể tích của hình trụ: 

Vtrụ = πR2h

Nên \(\frac{2V_{non}}{V_{tru}}= \frac{\frac{\pi R^2 h}{3}}{\pi R^2 h}= \frac{1}{3}\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu