Bài 21 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 21. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Bài 21. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Giải:

Diện tích vải cần có để làm nên cái mũ diện tích xung quanh của hình nón và diện tích vành nón.

\(r = \frac{35 - 10.2}{2} = 7,5\)  (cm)

\(S_{xq} =\pi. r. l= 3,14. 7,5. 30 = 706,5 (cm^2)\)

\(S_{vanh non}= \pi(\frac{35}{2})^2 - \pi .7,5^2 =250\pi= 785 (c m^2)\)

Vậy diện tích vải cần có là: 

\(S=S_{xq}+S_{vanh non}=706,5+785=1491,5(cm^3)\) 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan