Bài 21 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 21. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Bài 21. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Giải:

Diện tích vải cần có để làm nên cái mũ diện tích xung quanh của hình nón và diện tích vành nón.

\(r = \frac{35 - 10.2}{2} = 7,5\)  (cm)

\(S_xq =\pi. r. l= 3,14. 7,5. 30 = 706,5 (cm^2)\)

\(S_{vanh non}= \pi(\frac{35}{2})^2 - \pi .7,5^2 =250\pi= 785 (c m^2)\)

Vậy diện tích vải cần có là: 

S = Sxq  + SVành nón = 706,5 + 785 = 1491,5 (cm2)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu