Bài 26 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 26 Hãy điền đầy đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm)

Bài 26 Hãy điền đầy đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm):

Giải:

Dòng thứ nhất: d = 2r =10 

Dòng thứ hai: r =   = 8

 Các dòng thứ ba, thứ tư ta làm tương tự

Ta được bảng sau:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu