Bài 20 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 20. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Bài 20. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Giải:

Dòng thứ nhất:

 d = 2r = 1.10 = 20(cm)

 l =  (cm)

V =   (cm3)

Dòng thứ hai: r= = 5 (cm)

l =  (cm)

V =   (cm3)

Tương tự cho dòng 3,4 ta được bảng sau:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu