Lý thuyết. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt


Khi quay một tam giác vuông góc AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón.

1 Hình nón

Khi quay một tam giác vuông góc AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón.

- Cạnh OC tạo nên đáy của hình nón, là một hình nón tâm O.

- Cạnh AC quét lên mặt xung quanh của hình nón, mỗi vị trí của nó được gọi là một đường sinh, chẳng hạn AD là một đường sinh .

- A là đỉnh và AO là đường cao của hình nón.

2 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón

Diện tích xung quanh của hình nón: Sxp = πrl

Diện tích toàn phần của hình nón: Stp = πrl + πr2

(r là bán kính đường tròn đáy, l là đường sinh)

3 Thể tích

Công thức tính thể tích hình nón: Vnón  = πr2h

 πrl

Diện tích toàn phần của hình nón: Stp = πrl + πr2

(r là bán kính đường tròn đáy, l là đường sinh)

3 Thể tích

Công thức tính thể tích hình nón: Vnón  = \(\frac{1}{3}\)πr2h

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu