Bài 19 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 19 Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là 16 cm.

Bài 19 Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là 16 cm. Số đo cung là 120thì độ dài dường sinh của hình nón là:

(A) 16 cm; (B) 8 cm; (C) 16/3 cm;

(D) 4 cm;  (E) 16/5 cm.

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải: 

Theo bài 16 thì bán kính đường tròn chứa hình quạt độ dài bằng đường sinh của hình nón.

Đầu bài cho bán kính hình tròn chưa hình quạt là 16 cm nên độ dài đường sinh là 16 cm.

Vậy  chọn A.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu