Bài 18 trang 117 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 18. Hình ABCD(h95) khi quay quanh BC thì tạo ra:

Bài 18. Hình ABCD(h95) khi quay quanh BC thì tạo ra: 

(A) Một hình trụ;

(B) Một hình nón;

(C) Một hình nón cụt;

(D) Hai hình nón;

(E) Hai hình trụ.

Hãy  chọn câu trả lời đúng.

Giải:

Gọi O là giao điểm của BC và AD 

Khi quay  hình ABCD quanh BC có nghĩa là tam giác vuông OBA quanh OB và tam giác vuông OCD quanh OC. Mỗi hình quay sẽ tạo ra một hình nón. Vậy hình tạo ra sẽ tạo ra 2 hình nón.

Vậy chọn D

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu