Câu hỏi

Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?

  • A Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này.
  • B Dạ múi khế tiết ra enzyme pepsin và HCl để tiêu hóa protein.
  • C Xenlulozo trong dạ cỏ được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ.
  • D Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn.

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai về tiêu hóa ở động vật nhai lại là: A, dạ múi khế mới được coi là dạ dày chính thức.

Chọn A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài