Câu hỏi

Nói về quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất có 3 cacbon.

II. Pha tối ở thực vật C3 và thực vật C4 đều diễn ra ở lục lạp tế bào bao bó mạch.

III. Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

IV. Năng suất sinh học ở thực vật C3 cao hơn thực vật C4.

  • A 3
  • B 1
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

I sai, sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất có 4 cacbon (PEP)

II sai, lục lạp bao bó mạch có ở thực vật C4 không có ở thực vật CAM

III đúng.

IV sai, thực vật C3 có quang hô hấp nên năng suất thấp hơn C4.

Chọn B


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài