Câu hỏi

Khi nói về tuần hoàn của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép.
  • B Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ.
  • C Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu nhanh hơn so với hệ tuần hoàn kín.
  • D Máu trong động mạch luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi.

Lời giải chi tiết:

A đúng, các loài này có phổi nên có thêm 1 vòng tuần hoàn tới phổi.

B sai, tâm nhĩ sẽ co trước để đẩy máu xuống tâm thất.

C sai, tốc độ lưu thông máu ở hệ tuần hoàn hở chậm hơn hệ tuần hoàn kín.

D sai, máu trong động mạch phổi nghèo oxi.

Chọn A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài