Câu hỏi

Khi nói về ảnh hưởng của nguyên tố khoáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nguyên tố khoáng là giống nhau.
  • B Một số nguyên tố khoáng tham gia điều tiết đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến quang hợp.
  • C Nguyên tố khoáng chỉ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua cấu tạo nên enzim.
  • D Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với hàm lượng nguyên tố khoáng có trong đất.

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng về ảnh hưởng của nguyên tố khoáng đến quang hợp là: B. Một số nguyên tố khoáng tham gia điều tiết đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến quang hợp.

A: không thể hiện ảnh hưởng tới quang hợp

C: ảnh hưởng tới cả quá trình thotas hơi nước

D sai.

Chọn B


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài