Bài 31 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 31. a) So sánh. b) Chứng minh rằng.

Bài 31. 

a) So sánh  và √25 - √16;

b) Chứng minh rằng: với a > b >0 thì √a - √b < .

Hướng dẫn giải:

a) HD: Thực hiện phép khai căn rồi so sánh kết quả.

Trả lời:  > √25 - √16;.

b) HD: Ta có thể chứng minh rằng √a <  + √b.

Nhưng điều này suy ra từ kết quả bài tập 26.b) SGK nếu lưu ý rằng

                   √a = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu